Obchodní podmínky

Obchodní podmínky firmy BRAHA plasty, s.r.o.

I. Objednávky.

1. Předmětem jednotlivých objednávek bude nákup a prodej kancelářské techniky nabízené v e-shopu, který je součástí webových stánek firmy BRAHA plasty, s.r.o.

2. Základní povinností firmy BRAHA plasty, s.r.o. (dále jen prodávající) pro jednotlivé objednávky, je dodat sjednané zboží a základní povinnost kupujícího je toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu (s poplatky za dodání a dobírku).

3. Kupující, fyzická osoba - podnikatel nebo právnická osoba, jsou povinni vyplnit dodací i fakturační údaje. Fyzická osoba - občan vyplní pouze dodací údaje.

II. Daňové doklady.

1. Prodávající je povinnen, na základě objednávky s platbou bankovním převodem, neprodleně vystavit zálohovou fakturu a odeslat ji (e-mail) kupujícímu.

2. Prodávající je povinnen vystavit fakturu a odeslat ji společně s objednaným zbožím.

III. Termín a místo dodání

1. Termín dodání je uveden v dodacích podmínkách.

2. Místo dodání se uvádí při dokončení nákupu.

IV. Kupní cena a platební podmínky.

1. Kupní cena je po dokončení nákupu a vybrání způsobu platby zobrazena včetně DPH.

2. Platební podmínky za dodání objednaného zboží jsou uvedeny v: Platba při dokončení nákupu.

V. Odpovědnosti za vady.

1. Podmínky pro uplatnění reklamace za vady a nekompletnost výrobku jsou uvedeny v Reklamačním řádu.

VI. Závěrečná ustanovení.

1. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě objednávky a jejím potvrzení, se řídí ustanoveními obchodního zákoníku vč. vrácení zboží bez uvedení důvodu do 14-ti kalendářních dnů.

2. Tyto obchodní podmínky se vztahují na veškeré dodávky uskutečněné při nákupu v e-shopu prodávajícího.

3. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.9.2008.

4. Vydáním nových Obchodních podmínek, nebo jejich částečnou úpravou, se těmito řídí další prodej v e-shopu prodávajícího.

 

V Hejtmánkovicích 1.9.2008
Jiří Braha
jednatel firmy
BRAHA plasty, s.r.o.
IČ:25928571